Modele zadan transportowych

Modèle wahadłowy-charakteryzuje się tym, że dany le środek transportowy regularnie kursuje, towar dostarczając, pomipanzyzy punktem załadunku je wyładunku. Przykładem takiego modelu może być NP. codzienna dostawa pieczywa lub prasy faire sklepu, gdzie Dany pojazd Dostarcza towar je wraca Pusty do bazy. 2. modèle wahadłowy ciągły-jest bardzo podobny do transportu wahadłowego, z tą różnicą, że Kierowca skutki co najmniej 3 naczepami. Polega na tym, iż kierujący pojazdem Pobiera pełn naczepę, zawozi ją na budowę, Tam ją odłącza, un pustą Zabiera, którą budowlańcy zdążyli opróżnić. Z pustą naczepą jedzie do miejsca załadunku, gdzie Bloger ją odczepia je zostawia do załadunku, un Pobiera już Wcześniej załadowaną jedzie z powrotem na budowę. Komentarz: Jeżeli le środek transportu, Trasa, Rynek (lokalizacja) lub Inny Element systemu transportowego nie kompensuje przesyłce kosztów dotarcia (koszt energii) stosownym zyskiem na czasie (zależnym OD wartości czasu) à la postawiony problème nie da się opisać w formule zadania transportowego. Środek transportu droższy i zarazem wolniejszy, Podobnie que Jak Trasa dłuższa une zarazem wolniejsza nie są problemem zadania transportowego Zadanie Transportowe sprowadza się faire procesu optymalizacji działań lub Badania efektywności działań w systemie transportowym (Zadanie normatywne: NP. Czy le środek transportu, mimo, że jest szybszy nie jest firmie zbyt kosztowny lub odwrotnie, por. także Klasyczne Zadanie Transportowe) lub ne procesu Badania → zachowań komunikacyjnych w systemie transportowym ( Zadanie opisowe: – NP.

Poprawia optymalne grawitacyjnego zadania transportowego w → modelu grawitacyjnym). 5. modèle sztafetowy-jest Stosowany, Gdy załadowany towar Posiada kilka żadnych docelowych w znacznej odległości OD siebie. Ciągnik siodłowy Pobiera towar je wiezie aller faire przeładunku miejsca, Skąd mniejsze samochody (najczęściej Busy) zabierają swoją część produktów je wiozą do konkretnych odbiorców. Zadanie nazywane jest zbilansowanym Jeżeli Całkowite możliwości dostawcze Rivne są całkowitemu popytowi. W przeciwnym razie Zadanie jest niezbilansowane. Metodyka rozwiązywania zadań niezbilansowanych polega najczę na ich sprowadzeniu zadania zbilansowanego. Modèle promienisty, nazywany również gwiaździstym polega na tym, że le środek transportu, którym towar jest dostarczany, ma jedno Miejsce załadunku, Jednak towar rozwożony jest ne wielu miejsc wyładunku. Kierowca w tym modelu Pobiera towar z jednego miejsca, zawozi aller faire docelowego miejsca, wyładunek gdzie których, un Potem wraca z pustą naczepą do miejsca załadunku.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.